Stagiarii trebuie să fie supuși aceluiași filtru de evaluare a reputației ireproșabile, ca și cei care solicită eliberarea licenței de avocat. Precizarea se regăsește în  Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care urmează a fi aprobat în ședința de astăzi a Guvernului.

Executivul notează în Aviz câteva recomandări:

  • La art. I: La pct. 1, având în vedere scopul autorului proiectului de a împiedica transformarea profesiei de avocat într-un refugiu pentru juriștii plecați din alte profesii din cauza motivelor compromițătoare, se recomandă completarea listei profesiilor incluse la alin. (4) lit. d) cu cuvântul ”procuror”. Or procurorii, la fel ca judecătorii, au fost menționați în alin. (2) și, prin urmare, este logic ca aceștia să fie menționați și în alin. (4).
  • La pct. 1, Guvernul consideră necesară menținerea actualului alin. (4), cu eventuala modificare a numerotării acestuia. Acest alineat stabilește un filtru pentru persoanele care doresc să devină avocați stagiari. Potrivit Avizului, dacă acest alineat va fi exclus, oricare persoană cu antecedente, cu comportament neonorabil, condamnată pentru infracțiuni grave ș.a. va putea deveni avocat stagiar, iar acest fapt este inadmisibil.
  • La pct. 3, referitor la actele care confirmă plecarea onorabilă din funcțiile de judecător și procuror, autorii Avizului fac o precizare. Conform art. 26 alin. (1) din 4 Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, se consideră demisie a judecătorului plecarea onorabilă a acestuia din funcţie dacă în exerciţiul funcţiunii şi în afara relaţiilor de serviciu, el nu a comis fapte care discreditează justiţia sau compromit cinstea şi demnitatea de judecător. Totodată, Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură nu reglementează expres plecarea onorabilă din funcție a procurorilor. În același timp, potrivit art. 62 alin. (2) din legea enunțată, după încetarea raporturilor de serviciu, procurorul cu o vechime în funcția de procuror de peste zece ani, în temeiul art. 57 alin. (1) lit. b) și c) sau al art. 58 alin. (1) lit. a) și b), dacă circumstanțele care determină încetarea raporturilor de muncă nu afectează prestigiul Procuraturii și reputația procurorilor, beneficiază de o indemnizație unică de concediere egală cu 50% din produsul înmulțirii ultimului salariu lunar la numărul de ani complet lucrați în funcția de procuror. În acest sens, Guvernul propune revizuirea prevederilor art. 21 alin. (3), într-un limbaj clar şi concis (conform art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative) pentru a se exclude orice echivoc. Adițional, nota informativă se va completa cu explicații în acest sens.
  • În Aviz se mai recomandă autorilor argumentarea în Nota informative a intrării în vigoare a modificărilor la data publicării în Monitorul Oficial.

Modificările la Legea cu privire la avocatură propuse de deputați vin să impună noi cerințe pentru exercitarea profesiei de avocat, astfel ca persoanele care au cel puțin 10 ani vechime în funcția de judecător sau procuror să fie scutite doar de efectuarea stagiului, nu și de examenul de calificare. Totodată, până la susținerea examenului de calificare, aceste persoane vor fi obligate să urmeze cursuri, în volum de cel puțin 20 de ore, în materie de deontologie profesională a avocaților și de administrare a formelor de exercitare a avocaturii, conform planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaților.

Autorii inițiativei menționează că modificările urmăresc consolidarea instituției avocaturii în vederea creării unui sistem echitabil de administrare a justiției, care să garanteze independența și calitatea profesională înaltă a avocaților în exercitarea profesiei, fără restricții nejustificate și fără a face obiectul unor influențe, sugestii, presiuni, amenințări sau imixtiuni.

Proiectul a fost anterior avizat de UAM, expertizat de CNA și examinat de Comisia juridică, numiri și imunități.

Documentul urmează a fi examinat în primă lectură, în ședința Parlamentului din 21 octombrie.