Agenția Servicii Publice trebuie să verifice identitatea beneficiarului efectiv al persoanei juridice și întreprinzătorului individual. Legea care prevede modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, pachetul de documentele necesare pentru înregistrarea de stat va trebui să conțină și informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi în conformitate cu Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, după înregistrare, organul înregistrării de stat va publica în Buletinul electronic informaţii despre persoana juridică înregistrată, care vor cuprinde: denumirea persoanei juridice, forma de organizare juridică, data înregistrării, numărul de identificare de stat, sediul şi numele administratorului, numele și prenumele beneficiarului efectiv și țara de reședință a acestora. Datele vor fi incluse și în În Registrul de stat al persoanelor juridice.

Legea care urmărește anularea ”secretului offshore” și transparentizarea societăților comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova a fost votat de deputați în lectură finală la sfârșitul lunii octombrie.