Pe parcursul anului următor, autoritățile planifică să întreprindă măsuri de ajustare a legislației penale și procesuale la prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul). Acțiunea se regăsește în pachetul privind îmbunătățirea accesului la justiție și a sistemului de protecție a drepturilor omului în sectorul justiției, inclus în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței justiției 2021-2024.

Totodată, în următorii ani urmează să fie modificată legislația în vederea asigurării drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală, dar și implementat mecanismul de monitorizare electronică a persoanelor care comit acte de violență în familie la etapa de aplicare a măsurilor de protecție victimei.

O altă acțiune inclusă în Strategie prevede stabilirea unui parteneriat între actorii relevanți, inclusiv organizații ale societății civile, în vederea acordării asistenței juridice gratuite pentru grupuri vulnerabile. La fel, se dorește extinderea specializării avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe categorii de grupuri vulnerabile (victimele violenței în familie, victimele traficului de ființe umane, victimele torturii și tratamentului inuman, minori), inclusiv actualizarea permanentă a listei avocaților specializați existent.

Totodată, expertizele extrajudiciare și cele judiciare ar putea fi efectuate gratuit, la solicitarea victimelor violenței în familie. În acest sens, autoritățile urmează să analizeze posibilitățile existente și să vină cu modificări normative. La fel, va fi evaluat mecanismului privind compensația financiară acordată de stat victimelor unor infracțiuni cu identificarea propunerilor de îmbunătățire a acestuia.