Imixtiunea sub orice formă în procesul contravenţional va fi sancționată. Codul Contravențional a fost completat cu un nou articol - 3361, care prevede valoarea amenzilor pentru această contravenție.

Potrivit noii prevederi, imixtiunea, sub orice formă, în activitatea agentului constatator cu scopul de a împiedica exercitarea atribuţiilor funcţionale se sancţionează cu amendă de la 1.200 la 1.800 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.

Totodată, săvârșirea acestor acțiuni, cu folosirea situaţiei de serviciu, dacă aceasta nu constituie infracțiune, se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 5.000 la 7.500 de lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. În ambele cazuri este prevăzută posibilitatea privării de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Sancțiunile pentru acest tip de contravenție vor putea fi aplicate începând cu 9 decembrie.

În prezent, Codul Contravențional prevede sancțiuni pentru imixtiunea în activitatea următoarelor autorități:

  • judecătorilor instanţelor de judecată şi ai Curţii Constituţionale (art. 317, alin. (2)). Contravenția se sancționează cu amendă de la 1.200 la 2.250 de lei aplicată persoanei fizice și amendă de la 2.400 la 4.500 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
  • Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului (art. 320). Contravenția se sancționează cu amendă de la 600 la 900 de lei aplicată persoanei fizice și amendă de la 2.250 la 3.000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere.