Standardul anti-mită ISO 37001 ar putea fi implementat în toate cele aproximativ 40 instituții de control și emitente de acte permisive. Un concept și un plan de acțiuni în acest sens au fost elaborate de expertul PNUD Moldova la solicitarea Secretariatului Consiliului Economic, care exercită și funcțiile Secretariatului Grupului guvernamental de lucru privind implementarea standardului anti-mită.

Documentele au fost dezbătute cu participarea reprezentanților mai multor instituții de stat și a membrilor Consiliului Economic. Pentru a obține certificatul ISO 37001 (document care confirmă că instituția are implementat standardul anti-mită) organizația trebuie să demonstreze că respectă un șir de cerințe. Printre acestea este și stabilirea politicilor și regulilor interne în organizație care țin de interacțiunea cu beneficiarii (agenții economici și cetățeni), angajări, cadouri, denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare din partea angajaților, prevenirea încercărilor de implicare a angajaților în manifestări de corupție.

Un mare accent este pus pe principiile bunei reglementări, care au fost introduse anterior prin reformele cadrului de reglementare și care vin să asigure transparenta, previzibilitatea și eficiența reglementărilor și activității instituțiilor publice. Astfel, se propune să fie stabiliți indicatori de performanță care țin de respectarea întocmai de către instituții a regulilor de desfășurare eficientă a controlului de stat de emitere a actelor permisive, precum și de costul birocrației în raport cu cetățenii și agenții economici deserviți de instituțiile în cauză.

În Republica Moldova există, deja, entități publice certificate pe acest standard: Institutul de Standardizare din Moldova, Agenția Servicii Publice, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Standardul ISO 37001 presupune identificarea și managementul riscurilor de mituire, în vederea diminuării acestuia, adică identificarea și realizarea acțiunilor și măsurilor de ținere sub control riscurile, și au ca scop prevenirea eventualelor incidente de integritate.