Organizațiile care vor să beneficieze anul viitor de mecanismul de desemnare procentuală mai au la dispoziție 10 zile pentru a depune , la Agenția Servicii Publice, cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (în scris sau în format electronic).

Cererile depuse după data limită de înregistrare – 30 septembrie, se restituie fără examinare.

Legislația stabilește că pentru a beneficia de Legea 2%, organizațiile necomerciale trebuie să fie înregistrate obligatoriu în Lista beneficiarilor 2%.

Ulterior, în baza acestei liste, persoanele fizice vor alege organizaţiile la care vor direcţiona 2% din impozitul pe venit.

Cererile de înregistrare în Listă trebuie să includă:

  • denumirea asociaţiei obşteşti, a fundaţiei, a instituţiei private, a cultului religios şi a părţilor componente ale acestuia;
  • data înregistrării;
  • numărul de identificare de stat;
  • datele de contact (număr de telefon, e-mail şi adresa juridică);
  • activităţile implementate:
  • asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică, în sensul art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
  • cultele religioase şi părţile componente ale acestora indică activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate, în sensul art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
  • datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, cu anexarea extrasului privind deschiderea contului în instituția financiară în monedă națională;
  • declaraţia pe proprie răspundere că nu a susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului electoral.

Formularul de cerere este disponibil aici http://asp.gov.md/ro/node/3963.

Organizațiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori sînt înscrise automat în Lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiția că nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Dacă beneficiarul are datorii la bugetul public național şi nu a stins restanța în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării expediate prin e-mail de către Agenția Servicii Publice, acesta este exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale. 

Pentru a beneficia de mecanismul desemnării procentuale în perioadele fiscale următoare, organizația exclusă depune cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale conform regulilor generale.

Beneficiarii pot solicita și personal excluderea din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, prin depunerea unei cereri scrise la Agenția Servicii Publice.

Lista beneficiarilor aprobați se publică până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

În acest an, a fost validată desemnarea a 2% din impozitul pe venit pentru 34.066 de persoane fizice către 504 de organizații beneficiare. Suma totală a desemnărilor a constituit circa 7,7 milioane lei.