Organizațiile de creditare nebancară vor fi obligate să dețină şi să mențină capitalul reglementat în raport cu valoarea activelor la orice dată în valoare de cel puțin 5%.

În scopul conformării acestei norme, capitalul reglementat al organizațiilor de creditare nebancare se va calcula ca sumă dintre capitalul propriu și împrumuturile subordonate, ajustat cu surplusul (deficitul) dintre provizioanele pentru pierderi la active constituite conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară (Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.60/4/2019) și provizioanele pentru acoperirea pierderilor la active înregistrate în contabilitatea entității.

Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, capitalul reglementat, pe lângă capitalul propriu, include un instrument financiar nou – ”împrumutul subordonat”. Acesta poate fi acordat organizațiilor de creditare nebancară printr-o singură operațiune de către deținătorii organizației de creditare nebancară şi/sau de către bănci, societăți financiare nebancare, organizații necomerciale şi/sau persoane considerate investitori calificați potrivit legislației privind piața de capital. Valoarea acestuia depășește echivalentul a 600.000 de lei şi care îndeplinește cumulativ mai multe criterii, inclusiv: nu este garantat; termenul de scadență este de cel puțin trei ani; în cazul lichidării organizației de creditare nebancară, împrumutul se achită după executarea creanțelor tuturor creditorilor organizației de creditare nebancară.