Imposibilitatea înaintării recuzării judecătorului căruia i s-a încredințat verificarea temeiniciei recuzării declarate unui alt judecător a fost contestată la Curtea Constituțională. Potrivit unei sesizări înregistrate recent, această prevedere din Codul de procedură civilă ar încălca drepturile constituționale.

Sesizarea a fost depusă după ca urmare a unui dosar privind încasare restanțelor salariale în sumă de peste 76 mii lei și a compensațiilor în sumă de peste 61 mii lei. Dosarul este pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Pe parcursul examinării dosarului, reclamantul a solicitat recuzarea judecătorului de caz. Cererea a fost, însă, respinsă. Ulterior, reclamantul a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a sintagmei ”recuzarea judecătorului căruia i s-a încredințat verificarea temeiniciei recuzării declarate unui alt judecător” de la art. 52 alin (2) din Codul de procedură civilă. Solicitarea de sesizare a Curții Constituționale a fost făcută deoarece reclamantul nu are, de asemenea, încredere în judecătorul care a examinat cererea de recuzare.

Autorul sesizării spune că se consideră îngrădit în drepturile sale constituționale și solicită Curții să se expună. Acesta spune că norma din Codul de procedură civilă încalcă drepturile omului, inclusiv normele stabilite în Constituție.

Sesizarea completă poate fi găsită aici.