Cetățenii aflați pe teritoriul Republicii Moldova, dar și cei aflați peste hotare, pot deja să acorde, online, împuterniciri de reprezentare. Serviciul este gratuit și a fost lansat, astăzi, de către Agenția de guvernare electronică.

MPower sau Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice permite acordarea de împuterniciri în baza semnăturii electronice și durează doar câteva minute. Acordarea împuternicirilor de reprezentare se poate face autonom, fără asistența din partea serviciilor notariale, este gratuit și reduce costurile și timpul de acordare, spun autoritățile. Serviciul este accesibil pentru persoane fizice și juridice de drept public și privat.

Pentru a oferi o împuternicire, cetățeanul Republicii Moldova trebuie să intre pe mpower.gov.md și să se autentifice, după care să selecteze acordarea unei împuterniciri noi. Datele persoanei care acordă împuternicirea apar automat în sistem, iar IDNP-ul reprezentantului trebuie introdus manual. După validarea datelor, persoana trebuie să selecteze durata împuternicirii și să acorde, nemijlocit, împuternicirea. Confirmarea se face ulterior prin semnătura electronică.

Totodată, sistemul permite verificarea automată sau manuală a împuternicirilor valabile, în baza unui cod unic, acordat fiecărei împuterniciri.

Platforma permite acordare împuternicirilor, revocarea sau suspendarea acestora. Totodată, persoana desemnată pentru reprezentare, poate să respingă sau să renunțe la împuternicirea primită.

MPower se bazează pe serviciile MPass, MSign, MNotify, MLog, MConnect, MCabinet și Mcloud.