Pe parcursul anului 2018, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a pornit 61 de cauze contravenționale. Acestea au rezultat în 49 de procese-verbale și în amenzi în sumă totală de 81.250 de lei. Datele au fost publicate de către instituția publică.

Totodată, Inspectoratul de Integritate, care și-a început activitatea în a doua jumătate a anului 2018, a examinat 263 de sesizări și a adoptat 38 de acte de constatare, dintre care: 29 au fost de constatare a încălcărilor regimurilor juridice pe diverse aspecte, iar 9 de clasare. La sfârșitul anului trecut erau angajați șapte inspectori de integritate.

De asemenea, ANI spune că a perfectat și a eliberat 1.345 de certificate de integritate, dintre care 1.261 de certificate pentru candidații la funcții eligibile, iar 84 de certificate pentru candidații la funcțiile publice sau funcții de demnitate publică la solicitarea entităților publice.

Anul 2018 a fost primul an în care subiecții declarării au prezentant date în format electronic, prin intermediul sistemului E-Integritate. Conform datelor prezentate de ANI, sistemul a înregistrat următoarele date:

  • 57. 569 de subiecți ai declarării;
  • 1.798 de persoane responsabile din cadrul entităților publice;
  • 58.080 de declarații de avere și interese personale.