Pe parcursul anului 2018, instanțele de prim nivel din țară au încheiat 6.143 de dosare economice. Datele statistice au fost prezentate de către Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ).

Potrivit raportului publicat, aproximativ o treime dintre cauze se referă la acţiuni în litigiile apărute din raporturile de obligaţii. Mai exact, numărul doarelor de acest tip încheiate anul trecut este de 2.193. De asemenea, au fost încheiate:

  • 296 de acţiuni apărute din contractele de antrepriză şi prestări de servicii;
  • 82 de acţiuni despre dizolvarea persoanei juridice;
  • 65 de acţiuni apărute din relaţii de arendă.

Menționăm însă că, cele mai multe acțiuni soluționate de judecătorii în anul 2018, și anume 3.290, se înscriu la categoria ”alte acțiuni”.

Jumătate dintre dosare, și anume 3.134, au fost încheiate în mai mult de două luni. Potrivit raportului, suma taxei achitate în folosul statului pentru dosarele economice a fost, în 2018, a fost de 149.558.417,1 lei.

În schimb, anul trecut nu a fost încheiat niciun dosar care să vizeze:

  • litigiile privind privativarea;
  • creditele garantate de stat;
  • încăsarea amenzilor prin urmărirea bunurilor;
  • dizolvarea persoanei juridice din motiv de insolvabilitate.

La sfârșitul anului 2018, în instanțele de prim nivel din țară se mai aflat pe rol 3.173 de cauze.

Amintim că, pe parcursul anului 2018, instanțele de prin nivel au examinat, în total, 54.082 de dosare în material dreptului civil. Cele mai multe dosare au vizat litigiile privind executarea obligațiilor.