Pe parcursul anului trecut, volumul general de cauze examinate de Curtea de Apel Chișinău a înregistrat o descreștere faţă de nivelul anului 2018. Astfel, dacă în anul 2018, pe rolul Curţii Apel Chișinău s-au aflat 33.656 de cauze, dintre care 29.544 au fost examinate, în 2019 pe masa judecătorilor de la această instanță s-au aflat 30.559 cauze, dintre care 25.680 au fost examinate. Datele se regăsesc în raportul publicat recent.

Potrivit datelor statistice prezentate, judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău au reușit să soluționeze 84 la sută dintre dosarele aflate pe rol, iar alte 4.879 de cauze, adică 16 la sută, au rămas restanțe și au fost transferate pentru anul 2020.

Cele mai multe dintre dosarele parvenite în instanță au fost din materie civilă, 16.407, iar altele 14.152 dosare au fost din materie penală.

Astfel, sarcina per judecător s-a divizat ăn modul următor:

  • în Colegiul Penal (19 judecători), 744 de cauze. Indicatorul fiind mai mare cu 130 de dosare comparativ cu anul 2018, când sarcina medie a unui judecător a fost de 614 cauze;
  • în Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ ( 29 judecători), 565 de cauze, majorându-se faţă de 2018 cu 39 de cauze.

Menționăm că, în subordinea Curții de Apel Chișinău se află opt instanțe de prim nivel. Este vorba despre judecătoriile Chișinău, Criuleni, Hîncești, Orhei, Strășeni, Anenii-Noi, Căușeni și Ungheni.