Pe parcursul anului trecut, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a emis mai multe hotărâri și a evaluat activitatea mai multor magistrați decât în anii precedenți. Asta chiar dacă activitatea Colegiului a fost desfășurată doar zece luni, până la sfârșitul lunii octombrie.

Astfel, în mod ordinar (periodic) au fost evaluați 83 de judecători din cadrul instanțelor judecătorești, iar 25 de magistraţi nu au fost supuşi procedurii de evaluare ordinară în anul curent, aceştia urmând a fi evaluaţi în anul următor.

Totodată, au fost supuşi procedurii de evaluare extraordinară 68 de judecători la cererea personală a acestora, în legătură cu numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, promovarea la o instanță ierarhic superioară, numirea în funcția de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei, transferul la o instanţă de acelaşi nivel sau din proprie iniţiativă.

La fel, Colegiul de evaluare a adoptat cinci hotărâri în privinţa judecătorilor care exercită funcţia de preşedinte al instanței de fond şi funcţia de preşedinte/vicepreşedinte al curţilor de apel, fiind evaluată activitatea acestora, atât în calitate de judecător, cât și în calitate de președinte şi vicepreşedinte al instanței judecătorești. Toți cinci au primit calificativul excelent.

În anul 2020, Colegiul a evaluat, în total, activitatea a 146 magistrați. În 2019, a fost evaluată activitatea a 134 magistrați, în 2018 – 117, iar în anul 2017 – 131.