În luna iulie, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) va desfășura cinci cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. La acestea se pot înscrie persoanele juridice.

Patru cursuri vor fi dedicate utilizării sistemului informațional automatizat e – Factura (4 ore) și  vor avea loc la 5, 9 și 19 iulie, în limba română, și la 26 iulie - în limba rusă. Al cincilea curs, cu genericul ”Serviciile fiscale electronice” (6 ore), se va desfășura în data de 18 iulie în limba română. 

Persoanele juridice interesate se pot înscrie la unul dintre aceste cursuri.

Primele patru cursuri de instruire au scopul de a oferi contribuabililor suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e - Factura.

Al cincilea curs are scopul de a instrui contribuabilii în materie de utilizare a sistemelor informaționale automatizate Declarația electronică, Contul curent al contribuabilului, Registrul general electronic al facturilor fiscale, Comanda on-line a formularelor tipizate. 

Mai bine de 70 la sută din durata cursurilor de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice este rezervat exercițiilor practice și 30% - aspectelor teoretice. Acest fapt oferă contribuabililor posibilitatea de a-și consolida abilitățile de utilizare a serviciilor nominalizate, abilități ce le vor ajuta să-și îndeplinească corect și rapid obligațiile fiscale.

Cursurile vor avea loc la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2, cu începere de la ora 9.00.  

Persoanele juridice care doresc să participe la cursurile anunțate urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: [email protected] La aceleași telefoane ei pot afla mai multe detalii despre temele, durata și orarul instruirilor organizate de CTIF. 

Precizăm că, din 1 iulie utilizarea e-facturii în achizițiile publice este obligatorie.