Serviciul Fiscal de Stat a venit cu un avertisment privind modul de efectuare a controalelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2019. Și anume, conform prevederilor Legii cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscală inspectorii fiscali vă vor vizita dacă:

  • veți comite repetat, în decursul a șase luni consecutive, încălcări ce țin de neutilizarea mașinii de casă și control și neeliberarea bonului fiscal și a biletelor de călătorie (menționate în art. 254 şi art. 2541 din Codul fiscal);
  • se va constata, prin decizie definitivă a instanței judecătorești evaziune fiscală prin denaturarea veniturilor și a cheltuielilor, dacă suma cumulativă a impozitului și a altor taxe depăşeşte:
    • 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (ex. pentru anul 2018 – 615.000 lei (100*6.150 lei));
    • 150 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (pentru anul 2018 – 922.500 lei);
    • 250 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (pentru anul 2018 – 1.537.500 lei);
    • 350 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (pentru anul 2018 – 2.152.500 lei).

Totodată, din 12 decembrie au intrat în vigoare unele modificări la Codul fiscal. Acestea stabilesc că dacă contribuabilul va comite repetat, în decurs de șase luni consecutive, încălcări ce țin de neutilizarea mașinii de casă și control și neeliberarea bonului fiscal și a biletelor de călătorie (menționate în art. 254 și art. 2541 din Codul fiscal), acesta nu va putea beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate.