Concesiunea în privința Aeroportului Internațional Chișinău poate înceta prin trei modalități, care sunt prevăzute în hotărârea de reconfirmare a concesionării, abrogată astăzi de către Guvern. Una dintre acestea, la care a făcut referire și premierul Maia Sandu, este să se adreseze în instanța de judecată, la cererea concedentului (statul). 

Astfel, potrivit hotărârii cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” şi acondiţiilor concesionării acestora, concesiunea poate fi încetată în următoarele cazuri: 

 • Încetarea concesiunii la expirarea duratei contractului. La expirarea termenului contractului de concesiune, concesionarul este obligat:
  • să restituie concedentului, prin act, toate activele ce au făcut obiectul concesiunii şi să transmită în proprietatea acestuia acele active, care au apărut în urma investiţiilor efectuate de concesionar, conform programului de lucrări prevăzut de contract, gratuit şi libere de orice grevări. Activele restituite, inclusiv pista de decolare, terminalul şi infrastructura, vor asigura conformitatea cu cerinţele ICAO (cod 4D), cerinţele IATA categoria C;
  • să transmită concedentului toată documentaţia tehnică, de proiect şi de alt gen, referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producţie şi de personal, precum şi alte acte ce ţin de exploatarea obiectului concesiunii, conform standardelor internaţionale.
 • Încetarea concesiunii la cererea concedentului. Contractul de concesiune se reziliază înainte de termen în cazul în care concesionarul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contract. Constatarea nerespectării obligaţiilor se face la cererea concedentului de către instanţa de judecată competentă. În acest caz, concesionarul este obligat să despăgubească concedentul pentru orice daune produse din culpa sa şi să achite penalităţile în cuantumul stabilit prin contractul de concesiune. În cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul transmite în proprietatea concedentului toate activele ce au făcut obiectul concesiunii şi cele ce au apărut în urma investiţiilor efectuate de el, precum şi cele care nu pot fi separate de obiectul concesiunii, fără a-i cauza prejudiciu sau ai diminua din utilitatea şi capacitatea de utilizare a obiectului concesiunii conform destinaţiei sale.
 • Încetarea concesiunii prin renunţarea concesionarului. Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul dispariţiei obiectului concesiunii sau al imposibilităţii de a-l exploata din motive independente de el. În această situaţie, temeinicia motivelor invocate de concesionar va fi verificată de o  comisie instituită de Guvern din reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate. În temeiul concluziilor comisiei se va conveni asupra continuării sau încetării contractului.

După ședința de astăzi a Guvernului, premierul a precizat că decizia de abrogare a hotărârilor, prin care a fost efectuată concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, nu este retroactivă. Totuși, Ministerul Justiției urmează să meargă săptămâna viitoare în instanță, pentru a cere anularea concesionării. 

Amintim că, Executivul a abrogat astăzi Executivul a abrogat în ședința de astăzi patru Hotărâri de Guvern ce vizau concensionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Proiectul a fost propus de Ministerul Justiției.

Potrivit deciziei, au fost abrogate următoarele documente:

 • Hotărârea Guvernului nr. 438/2012 cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 466). Prin document s-a propus Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” drept obiect pentru proiectul de parteneriat public-privat, prin concesionarea acestuia, având ca obiectiv general dezvoltarea continuă a infrastructurii şi a calităţii serviciilor prestate.
 • Hotărârea Guvernului nr. 321/2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122-124, art. 391). Prin document s-a aprobat concesionarea activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” şi terenul aferent acestora, a condiţiilor concesionării acestora, cât şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului. Hotărîrea respectivă a fost suspendată de către Curtea Constituțională prin Decizia de suspendare nr. 11 din 10 septembrie 2013.
 • Hotărârea Guvernului nr. 715/2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 205, art. 817). Asupra Hotărârii respective Curtea Constituțională a emis Decizia de suspendare nr. 12 din 19 septembrie 2013 prin care a suspendat (n.a.) acţiunea documentului, până la soluţionarea în fond a cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărâri definitive și a interzis (n.a.) efectuarea oricăror acţiuni pentru punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora şi a Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 septembrie 2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău”. În pofida deciziilor Curții, Guvernul a aprobat la 4 octombrie 2013 o hotărâre cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 780/2013 cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 221, art. 875).

Potrivit actualului Executiv, hotărârile respective au fost aprobate contrar unor proceduri stabilite de lege, deoarece Guvernul care le-a aprobat se afla în demisie și a ignorant deciziile de suspendare emise de Curtea Constituțională.