În data de 15 august expiră primul termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, conform art. 282 alin. (1) din Codul fiscal.

Cei care încă nu au plătit impozitul o pot face direct la oficiile poștale, instituții bancare, prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md sau prin: https://servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx cu log-ările semnăturii digitale/mobile. Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată al impozitului pe bunurile imobiliare.

Persoanele de vârstă pensionară, în temeiul art. 283 din Codul fiscal, conform Anexei (380 mii lei din valoarea estimată în scopul impozitării a imobilului - domiciliu), beneficiază de reduceri. De asemenea, au beneficiat de reduceri de 15% cei care au achitat impozitul pe bunurile imobiliare până în data de 1 iulie.

La expirarea termenelor de plată (15 august – primul termen și 15 octombrie – al doilea termen), în cazul neachitării benevole a impozitului, obligația fiscală restantă va fi încasată, în mod forțat, prin intermediul executării silite.

Cetățenii care admit restanțe la plata impozitului pe bunurile imobiliare pot fi sancționați prin penalități, măsuri de executare silită, inclusiv prin sechestrarea bunurilor private (conform prevederilor art. 228 din Codul fiscal). Același articol prevede că, pentru neachitarea impozitului pe bunurile imobiliare în termenii prevăzuți de legislație, se aplică majorare de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, pentru perioada care începe după scadența impozitului și care se încheie în ziua plății efective inclusiv. Majorarea de întârziere pentru anul 2019 este stabilită în mărime de 0,0329 % per zi.

Pentru mai multe informații, contribuabilii se pot adresa la sediul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale, din str. 31 August 1989, 63A. Avizele de plată pot fi eliberate la sediul Direcției, la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.

Până în data de 15 august, contribuabilii urmează să achite 1/2 din suma totală a impozitului, iar până la 15 octombrie restul sumei. Impozitul pe bunurile imobiliare se achită în bugetul unității administrativ-teritoriale, conform locului de amplasare a bunului imobiliar.