În Republica Moldova a fost lansată o nouă platformă de diaog și interacțiune între Guvern și mediul de afaceri. Este vorba despre Consiliul consultativ pentru digitalizarea economiei, care va asigura interacțiunea directă a autorităților cu antreprenorii pe subiecte ce vizează digitalizarea.  

Noul organ consultativ va avea doi co-președinți: viceprim-ministrul pentru digitalizare, Iurie Țurcanu, din partea Guvernului și Asociația TIC, din partea mediului de afaceri, care este responsabilă de coordonarea activității Grupului de lucru pentru digitalizare în cadrul Consiliului Economic.

Autoritățile spun că îți doresc un dialog constructiv pentru a trece peste obstacolele întâmpinate și a consolida forțele în vederea accelerării procesului de modernizare și transformare digitală, în beneficiul antreprenorilor, contribuabililor, cetățenilor în general.

Pe platforma Consiliul consultativ pentru digitalizarea economiei vor fi discutate toate subiectele legate de digitalizarea sectorului economic și propunerile specialiștilor din domeniu, pentru a identifica în comun constrângerile existente și a  elabora soluții. Ulterior aceste propuneri vor fi înainte pentru a fi consultate, inclusiv public și mai apoi promovate prin acte normative. La fel, în baza propunerilor vor fi date anumite indicații către autorități pentru a institui platforme digitale, de modificare a unor procese administrative, optimizări.