Companiile din domeniul tehnologiei informației, rezidente ale Moldova IT Park, vor putea beneficia de finanțare de la stat pentru implementarea proiectelor inovaționale. În acest sens, urmează să fie creat Fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice. Ministerul Economiei și Infrastructurii a transmis Guvernului un proiect în acest sens.

Autoritățile spun că inițiativa are ca scop susţinerea dezvoltării industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală, creşterea şi diversificarea industriei tehnologiei informaţiei prin acordarea finanțării nerambursabile startup-urilor tehnologice pentru dezvoltarea și promovarea pe piață în scopuri comerciale a produselor și/sau serviciilor digitale.

Câți bani vor fi oferiți?

Acceptarea cererilor de finanțare a inovațiilor digitale eligibile va avea loc în bază de concurs organizat trimestrial de administrația parcului pentru tehnologia informației Moldova IT Park.

Potrivit documentului transmis Guvernului, startup-urile tehnologice vor beneficia de finanțare nerambursabilă sub formă de granturi în limita de 80% din costurile legate de dezvoltarea și promovarea produselor și/sau serviciilor digitale, dar nu mai mult de 500.000 lei. Nu toți banii vor putea fi utilizați de companie. Administrația Moldova IT Park va beneficia de un comision unic în mărime de 6.8% din mărimea grantului, care va fi achitat de rezident în baza contractului de acordare a grantului.

Compania care va primi finanțare va trebui să asigure, pe durata implementării proiectului, un profit de cel puțin cinci la sută din valoarea grantului acordat. La stabilirea mărimii acestui indicator a fost analizat profitul celor 310 rezidenți Moldova IT Park, care au activat in regim de parc IT pe parcursul întregului an 2019, spun autoritățile.

Fondul va fi constituit şi se va acumula din alocări bugetare, surse externe, precum şi din alte surse ce nu contravin legislației Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, în primul an, din bugetul de stat se va aloca cinci milioane de lei, iar alte cinci milioane lei vor fi oferite de partenerii de dezvoltate.

Cum pot fi folosiți banii?

Pentru finanțare vor fi acceptate proiecte de dezvoltate a produselor și/sau a serviciilor digitale care corespund cumulativ următoarelor criterii:

 • constituie inovație digitală;
 • au potențial de comercializare;
 • există o piață potențială pentru produsul și/sau serviciul digital;
 • echipa de implementare dispune de experiența relevantă în sectorul industriei și de cunoștințele și abilitățile necesare pentru implementarea activităților privind dezvoltarea și promovarea produsului și/sau serviciului digital.

Din resursele financiare primite de la Fond vor putea acoperite cheltuielile privind:

 • salariile brute ale personalului implicat în echipa de implementare;
 • costul echipamentului de scară mică și consumabilele;
 • serviciile ce țin de tehnologii, proiectare, dezvoltare, promovare și alte servicii de consultanță, precum ar fi licențe, taxe pentru dreptul de autor și patentă;
 • costurile de instruire a personalului;
 • costuri pentru deplasările legate de implementarea produsului și/sau serviciului digital

Nu vor fi eligibile pentru finanțare taxele, impozitele, penalităţile, dobânzile, amenzile, taxa pe valoare adăugată, comisioane bancare, costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare, de asigurare, taxe vamale şi alte cheltuieli adiacente procedurii de vămuire.

Cine va primi banii?

Beneficiar al grantului va putea fi un startup tehnologic care a elaborat produsul și/sau serviciul digital, are potențial de creștere și nu are restanțe la bugetul public național și nici față de administrația Moldova IT Park. Nu vor primi finanțare startup-uri tehnologice care se află în proces de insolvabilitate sau lichidare şi/sau restructurare ca rezultat al insolvabilităţii, sau a căror activitate de întreprinzător este suspendată, sau care sunt obiectul unei proceduri legale pentru declarare în una dintre aceste situaţii.

Cine va gestiona Fondul?

Fondul va fi gestionat de administrația Moldova IT Park, cu suportul unui Consiliu de coordonare, a cărui componență nominală va fi aprobată de administrația parcului. Consiliul va lua decizia privind proiectele ce urmează să primească finanțare.

În componența Consiliului de coordonare va intra câte un reprezentant desemnat oficial, pe un termen de trei ani, de către următoarele autorități/instituții:

 • Ministerul Economiei și Infrastructurii, care va avea și calitatea de președinte al Consiliului de coordonare;
 • Ministerul Finanțelor;
 • Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM);
 • Administrația „Moldova IT park”, care va avea și calitatea de secretar al Consiliului de coordonare;
 • Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC);
 • Instituția Publică Centrul de Instruire și Inovații TIC – TEKWILL.

La solicitarea partenerilor de dezvoltare și donatorilor, aceștia vor putea desemna un reprezentant în componența Consiliului de coordonare pe o durată de trei ani, care va avea drept de participare și de vot consultativ. În procesul de selecție a produselor și/sau serviciilor digitale și startup-urilor tehnologice, Consiliul de coordonare va putea atrage specialiști sau experți calificați în domeniul tehnologiilor informaționale.