În conducerea Uniunii Avocaților din Republica Moldova vor putea accede doar apărătorii care au cel puțin cinci ani de experiență în avocatură. Potrivit proiectului, prin care se propune modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, organele de autoadministrare ale avocaţilor sunt organizate şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute de Legea nr. 1260/2002 și Statut. Pot fi aleși în funcțiile de președinte al Uniunii Avocaților, decan, prodecan al baroului, membru al Consiliului Uniunii Avocaților, membru al comisiilor constituite în cadrul Uniunii Avocaților avocații care au desfășurat activitate de avocat cel puțin cinci ani cumulativ.

Amintim că, organele profesiei de avocat au sarcina permanentă de a asigura exercitarea calificată a dreptului de apărare, organizând în mod corespunzător admiterea în profesie, pregătirea profesională iniţială a avocaţilor stagiari şi pregătirea continuă a avocaţilor, respectarea strictă a deontologiei şi disciplinei profesionale.

Este interzisă aproprierea, uzurparea sau utilizarea denumirii de ”Barou”, Colegiul Avocaţilor, Liga Avocaţilor, Uniunea Avocaţilor (în orice variantă) de către orice persoană fizică sau persoană juridică, indiferent de natura activităţii desfăşurate de către aceasta, sub sancţiunea prevăzută de Lege pentru folosirea fără drept a denumirii unei persoane juridice de interes public, înfiinţată prin lege.