În perioada aprilie – iunie, în republica Moldova au existat 36,2 mii persoane cu statut de șomer. Indicatorul este în descreștere față de nivelul trimestrului II al anului trecut cu aproximativ șase mii de persoane. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.

Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații - 60,4% din total șomeri şi persoanele din mediul urban, 58,2%. Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,2%, fiind mai mică fată de trimestrul II 2019 (4,5%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 4,9%, iar la femei, de 3,5%; în mediul urban, 5,5% și în mediul rural, respectiv, 3,2%.

În rândul persoanelor de 15-24 ani rata șomajului a constituit 12,6%, valoarea acestui indicator a înregistrat discrepanțe importante pe medii (18,7% urban și 4,8% rural), iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 5,6%.

Populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste, în trimestrul II 2020, a constituit 1293,2 mii persoane sau 60,1% din totalul populației de aceeași categorie de vârstă, fiind în creștere cu 4,9% față de trimestrul II 2019.