În procedura de insolvabilitate, debitorul sau reprezentantul organelor lui de conducere ar putea avea interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință pentru o perioadă de maxim șase luni. Ulterior, interdicția va putea fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de trei ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate. Noile norme sunt prevăzute într-un proiect transmis Guvernului pentru examinare.

Până acum, legea nu stipula perioada maximă pentru care poate fi aplicată interdicția de a părăși țara sau localitatea de reședință. Norma a fost, însă, declarată neconstituțională la începutul lunii august.

Curtea Constituțională a spus că, deși ingerința în dreptul la libera circulație este prevăzută de lege, totuși nu este respectată condiția previzibilității, în măsura în care legislatorul a stabilit că interdicţia de nepărăsire a teritoriului țării sau, după caz, a localității de reședință este valabilă pentru întregul proces de insolvabilitate, dacă instanţa de insolvabilitate nu stabileşte altfel. Prin urmare, magistrații au ajuns la concluzia că lipsa reglementării privind durata maximă a obligației de nepărăsire a teritoriului ţării și, respectiv, a localității de reședință constituie o omisiune legislativă contrară Constituției.