Modificările legislative care instituie evaluarea performanțelor Procurorului General a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat, astăzi, în vigoare.

Potrivit noilor prevederi, evaluarea performanțelor Procurorului General se va iniția la sesizarea președintelui Republicii Moldova sau a cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Procedura de evaluare va putea fi desfășurată o singură dată timp de un an.

Nemijlocit evaluarea performanțelor Procurorului General se va efectua de comisia specială, în baza unui Regulament. Comisia va fi compusă din cinci membri, propuși de: președintele țării, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliului Superior al Magistraturii și Procurorul General. Comisia va fi constituită după ce vor fi propuși cel puțin trei membri.

Membrii Comisiei de evaluare vor trebui să aibă calificare în domeniul dreptului sau al managementului public cu experiență profesională de cel puțin zece ani și cu o reputație ireproșabilă. Membrii înaintați de președinte și Ministerul Justiției nu trebuie să fie angajați în serviciul public, iar membru propus de Procurorul General nu va putea fi un procuror în funcție sau o altă persoană aflată în subordinea sa.

Ulterior, Consiliul Superior al Procurorilor va examina raportul comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General. În rezultatul examinării, CSP adoptă o hotărâre cu privire la acordarea unuia din următoarele calificative: ”excelent”, ”bine”, ”nesatisfăcător”. În cazul adoptării hotărârii privind acordarea calificativului ”nesatisfăcător”, Consiliul Superior al Procurorilor propune președintelui Republicii Moldova eliberarea din funcție a Procurorului General.