Guvernul urmează să aloce Ministerului Justiţiei 1 mie de dolari din fondul de rezervă pentru plata onorariilor Biroului Asociat de Avocaţi "Ceachir, Zamfir & Partenerii”, în parteneriat cu LLC „Kinstellar” (Ucraina). Apărătorii urmează să reprezinte interesele statului în acţiunea înaintată de către societatea comercială „Научно–производственная фирма Стилекс” (Ucraina) împotriva Republicii Moldova, pendinte la Curtea Supremă a Ucrainei (dosarul Energoalians).

Potrivit idatelor din Nota informativă la proiectul privind alocarea banilor, prin încheierea nr. 824/170/20 din 19 iulie 2021 a Curţii de Apel din Kiev (Ucraina) a fost admis demersul Republicii Moldova cu privire la încetarea procesului deoarece cauza nu urmează a fi judecată în procedura civilă.

Nefiind de acord cu soluţia instanţei de fond societatea comercială „Научно–производственная фирма Стилекс” (Ucraina) a declarat apel la Curtea Supremă din Ucraina. Prin încheierea din 7 septembrie 2021,Curtea Supremă din Ucraina a admis spre examinare apelul în cauză şi a acordat un termen de 5 zile de la momentul recepţionării încheierii pentru întocmirea referinţei.

În context, Ministerul Justiției urmează să mai semneze un contract în valoare de 1 mie de dolari cu Biroul Asociat de Avocaţi „Ceachir, Zamfir & Partenerii” în parteneriat cu LLC „Kinstellar” (Ucraina), pentru reprezentarea intereselor statului în acest dosar.

În bugetul de stat pe anul 2021 nu au fost prevăzuți bani pentru achitarea serviciilor de acest gen, astfel că banii vor fi alocați din fondul de rezervă al Guvernului.

În luna iunie a acestui an, Ministerului Justiției în numele Guvernului a negociat și semnat angajamentul de prestare a serviciilor juridice de reprezentare a intereselor Republicii Moldova în faţa Curţii de Apel din Kiev (Ucraina) cu Biroul Asociat de Avocaţi „Ceachir, Zamfir & Partenerii” în parteneriat cu LLC „Kinstellar” (Ucraina). Instituția a semnat atunci un contract de asistență în valoare de 6 mii de dolari.