Zece persoane au fost admise în profesia de avocat și urmează să obțină licențe de exercitare a profesiei. Decizia a fost luată de Comisia de licențiere a profesiei de avocat astăzi, 7 decembrie.

Potrivit Hotărârii, vor putea acorda servicii de avocatură următoarele persoane:

 • Alexandru Balan;
 • Valeriu Baeșu;
 • Tatiana Focșa;
 • Vasile Moroșan;
 • Andrei Nastas;
 • Cristina Popa;
 • Mihail Sorbala;
 • Nina Traciuc;
 • Petru Vacula.

Potrivit Legii cu privire la avocatură, profesia de avocat poate fi exercitată de persoana care are cetăţenia Republicii Moldova, în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei, are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după susţinerea examenului de calificare. 

Efectuarea stagiului   profesional şi examenul de calificare persoanele nu este obligatoriu în cazul persoanelor care deţin titlul de doctor și a celor care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului.

Totodată, în condițiile legii, se consideră persoană fără reputație ireproșabilă, cele care:

 • au fost condamnate anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave săvârşite cu intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale;
 • nu au fost stinse antecedentele penale pentru comiterea altor infracţiuni;
 • anterior a fost exclusă din avocatură sau i s-a retras licenţa pentru acordarea asistenţei juridice din motive compromiţătoare;
 • a fost concediată din cadrul organelor de drept din motive compromiţătoare sau a fost eliberată, din aceleaşi motive, din funcţia de judecător, notar, consultant juridic sau funcţionar public;
 • comportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului; 
 • prin hotărârea instanţei judecătoreşti, s-a stabilit un abuz prin care ea a încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.