Procurorul în procuratura de Circumscripție Bălți, Octavian Bodareu, acuză Ministerul Justiției că l-a eliminat abuziv din cursa pentru fotoliul de Procuror General.

Candidatul susține că a depus până la data limită a concursului pentru funcția de Procuror General (20 octombrie, ora 23:59) dosarul complet în format electronic, care conținea actele solicitate conform condițiilor concursului.

În data de 22 octombrie Ministerul Justiției l-a informat că nu a fost admis la concurs, deoarece din dosar lipsea declarația pe propria răspundere.

Bodareu consideră însă că a depus dosarul complet, deoarece declarația pe propria răspundere, pe care nu a semnat-o, nu era parte a dosarului de participare conform art. 10 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General. Procurorul consideră că lipsa semnăturii de pe declarația pe propria răspundere nu constituia temei de neadmitere la concurs, deoarece intenționa să semneze și să depună declarația odată cu prezentarea copiilor de pe documente, la data interviului, or el a depus dosarul electronic.

Procurorul crede că în privința sa au fost încălcate prevederile art. 4 pct. a) și pct. d) din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General prin neasigurarea accesului liber de participare la preselecție, la fel, nu ar fi fost asigurat un tratament egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectare obiective și clar definite, astfel încât orice candidat să aibă șanse egale.

Candidatul susține că a remis o cerere prealabilă către Ministerul Justiției, prin care solicit anularea în totalitate a răspunsului privind refuzul de admitere la concursul de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General. De asemenea, aceasta a remis cu titlu de informare o scrisoare în adresa Consiliul Superior al Procurorilor referitor la pretinsele încălcări. 

Bodareu a mai declarat că are bănuieli rezonabile ”că se încearcă promovarea unui candidat la funcția de Procuror General al Republicii Moldova din afara procuraturii”.

Acuzatorul și-a îndemnat colegii procurori care au fost refuzați pe aceleași motive sau pe alte motive ilegale la concursul de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General, să depună cereri prealabile împotriva răspunsului Ministerului Justiției.

Amintim că, și candidatul la funcția de Procuror General, Artur Lupașco, eliminat din concurs la etapa de examinare a dosarelor, a contestat decizia comisiei. Acesta a înaintat o cerere prealabilă prin care a solicitat să fie anulată hotărârea de respindere a candidaturii sale.

Lupașco a invocat aceleași motive, și anume că a fost eliminat din concurs pe motiv că dosarul depus a fost incomplet, și anume lipsea declarația pe propria răspundere, care nu ar fi parte componentă a dosarului de participare, ci un act prevăzut separat de Regulamentul concursului și care urma să fie semnat la depunerea dosarului.

Precizăm că, potrivit anunțului publicat de Ministerul Justiției, termenul limită pentru depunere a dosarelor a fost duminică, 20 octombrie, ora 23.59. Actele puteau fi depuse personal, prin postă sau prin e-mail.

Inițial, în concurs s-au înscris 20 de candidați, iar la etapele ulterioare au fost admise doar 16 persoane.

Sursa: ipn.md