Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către un inspector din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

În baza unei sesizări, inspectorul de integritate a inițiat procedura de control pe numele acestuia în cadrul căruia s-a stabilit că subiectul vizat a deținut simultan și contrar legislației, funcția de inspector principal în cadrul Serviciului Vamal și calitate de co-fondator cu cota parte de 30 % în capitalul social dintr-o firmă care activează în domeniul comerțului.

Inspectorul vamal ar fi admis această stare de incompatibilitate, începând cu anul 2011 până în prezent, fără a întreprinde vreo acțiune de soluționare a aceastei neconformități, în termenii stabiliți de legislație, prin transmiterea în administrare fiduciară unei alte persoane cele 30 % cotă-parte din firmă.

În cadrul controlului inițiat, fiindu-i acordat dreptul de a-și expune opinia, inspectorul vamal nu a putut argumenta cu probe concludente motivul pentru care nu a acționat pentru a-și soluționa starea de incompatibilitate admisă.

Astfel, inspectorul de integritate a considerat că inacțiunile funcționarului vamal constituie temei pentru a sesiza Serviciul Vamal în vederea inițierii procedurii de încetare a raporturilor de muncă. Acest fapt urmând să se întâmple doar dacă actul de constatare emis va rămâne definitiv.

La fel, în privința inspectorului vamal se va aplica interdicția de a exercita o funcție publică pentru o perioadă de trei ani, inclusiv includerea acestuia în Registrul interdicțiilor.  

Inspectorul vamal are dreptul de a contesta actul emis de ANI în instanța de judecată.