Autoritățile intenționează să inițieze procedura de alegere a noului judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova. Acest lucru se impune urmare a scrisorii Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Wojciech Sawicki, cu privire la expirarea, la 2 decembrie 2021, a mandatului lui Valeriu Grițco, actualul judecător din partea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) și lansarea procedurii de alegere a noului judecător.

În context, potrivit art. 22 al Convenției Europene privind Drepturile Omului, autoritățile naționale sunt invitate să prezinte Adunării Parlamentare o listă cu trei candidați.

Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a invitat Guvernul Republicii Moldova să prezinte, până în 10 mai 2021, o listă de trei candidați pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care urmează a fi examinată în cadrul sesiunii de vară Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din iunie 2021.

Astfel, Ministerul Justiției a prezentat pentru consulări publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.