Astăzi are loc proba scrisă a examenului de calificare în profesia de avocat. Potrivit Statutului profesiei de avocat, lucrarea scrisă are drept scop verificarea nivelului de cunoaştere a abilităţilor practice de  expunere şi aplicare a cunoştinţelor teoretice în materie de drept, conţine speţe din practica judiciară selectate de Comisie.

Mai exact, proba va consta din analiza  în formă scrisă a trei speţe. Timpul acordat pentru pregătirea răspunsului este de trei ore astronomice. Examenul se consideră susţinut dacă candidatul a acumulat cel puţin șase ”admis”.

În această sesiune, 80 de persoane au depus cereri pentru admiterea la examenul de calificare în profesia de avocat. Potrivit unei decizii a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, dosarul unui singur candidat a fost respins din cauza că acesta ”nu întrunește condițiile stipulate în art. 19 alin. (1) și (6) din Legea nr. 1260- XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură”.

Persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 18 luni și doar după efectuarea stagiului profesional, avocatul stagiar susține examenul de calificare”.

Membrii Comisiei precizează că vor permite utilizarea Codurilor de procedură (civil, penal, administrativ).

Cea de a doua etapă a examenului va avea loc în perioada 9 – 11 decembrie.