Profitul obținut în primele 3 luni ale anului 2020 de bancherii moldoveni a înregistrat o descreștere față de perioada similară a anului precedent, concomitent  micșorându-se și volumul depozitelor persoanelor juridice.

Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), la 31 martie, profitul pe sistemul bancar a însumat 432,2 milioane lei, micșorându-se cu 17,9% (94,5 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Micșorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 26 % (219,4 milioane lei), preponderent, ca urmare a majorării pierderilor din deprecierea activelor financiare. Concomitent, s-au majorat și cheltuielile cu dobânzile cu 7,5% (25,3 milioane lei).

Veniturile din dobânzi s-au majorat cu 6,1% (64,9 milioane lei), ca urmare a majorării portofoliului de credite. Veniturile neaferente dobânzilor s-au majorat cu 13,2% (85,3 milioane lei).

Veniturile totale au constituit 1,8 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 60,7% (1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 39,3% (0,7 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 1,4 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 25,5% (0,3 miliarde lei) din totalul cheltuielilor, iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 74,5% (1,1 miliarde lei) din totalul cheltuielilor.

La sfârșitul lunii martie, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,8% şi respectiv 10,4%, fiind în descreștere cu 0,7 p.p. și, respectiv, cu 4,2 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.