Baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, plătită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, va fi ajustată la prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, scrie monitorul.fisc.md.

În Monitorul Oficial din 7 august a fost publicată Legea nr. 149 din 16.07.2020 pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Potrivit documentului, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătit din mijloacele angajatorului va constitui 100% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale se acordă persoanelor asigurate indiferent de durata stagiului de cotizare.

Anterior, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituia 100% din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se plătește pentru 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacității de muncă, de către angajatorul la care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi calendaristică – de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Legea a intrat în vigoare la data publicării.