Persoanele înregistrare cu statut de șomer la una dintre subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă vor beneficia lunar, din data solicitării, de ajutor de șomaj în cuantum de 2.775 lei. Măsura se va aplica în perioada stării de urgență, inclusiv și pentru persoanele revenite de peste hotare. Prevăderea se regăsește în proiectul de instituire a unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.

Dreptul la ajutorul de șomaj se va stabili de către subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă în baza cererii de solicitare depuse de către solicitant. Cererea poate fi depusă la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale.

Cuantumul lunar al ajutorului de șomaj pentru șomerii beneficiari de ajutor de șomaj aflați în plată, precum și pentru șomerii care au obținut dreptul la ajutorul de șomaj în perioada stării de urgență, în condițiile Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, nu va fi mai mic decât 2.775 lei și se acordă din data intrării în vigoare a proiectului și până la sfârșitul perioadei stării de urgență. Diferența dintre cuantumul de 2.775 lei acordat și cuantumul lunar calculat al ajutorului de șomaj se va finanța din bugetul de stat și nu se va lua în considerare la stabilirea altor prestații de asigurări sociale. Ajutorul de șomaj se va aloca din bugetul de stat.

Perioada de beneficiere de ajutor de șomaj nu se va include în stagiul de cotizare.