Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat un transfer de  66 mln. lei  pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Potrivit instituției, 52.770 beneficiari pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru lunile precedente.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va efectua de către prestatorii de servicii de plată: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca,  Banca Comercială Română,  Î.S. ”Poşta Moldovei".

Pentru a ridica sumele, beneficiarii urmează să se adreseze către instituţia bancară la care a fost deschis contul salarial sau social. În cazul în care beneficiarul nu este deţinător de card, indemnizaţia poate fi primită în orice oficiu poştal indiferent de domiciliu.

Beneficiarii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pot afla la ce prestator de servicii de plată au fost transferaţi banii, accesând serviciul electronic "Statutul certificatului de concediu medical" de pe pagina-web a instituţiei, de la butonul cu aceeaşi denumire, prin introducerea în câmpul respectiv a numărului certificatului medical.

Potrivit CNAS, în luna februarie nu au fost ridicate de la oficiile poştale 21,1 mln lei sau 33% din suma total transferată de CNAS pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Instituția îndeamnă beneficiarii să ridice de la prestatorii de servicii de plată banii care li se cuvin până la 27 martie. După această dată sumele nesolicitate sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al CNAS şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune.