Începând din anul 2019 angajatorii nu mai au obligaţia completării carnetelor de muncă în scopul evidenţei activităţii în muncă. Mai exact, în temeiul Hotărârii Guvernului 426/2018 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, Casa Naţională de Asigurări Sociale a realizat o activitate de scanare a informaţiei din carnetele de muncă în scopul completării informaţiei din contul personal de asigurări sociale cu date aferente activităţii de muncă până la 1 ianuarie 1999, data creării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Astfel, reieşind din prevederile pct. 1 al Hotărârii Guvernului 426/2018, CNAS a scanat informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător care nu aveau statut de angajat, dar dețineau carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu erau beneficiare de pensii. În total a fost scanată informaţia din 291.486 carnete.

Informaţia din carnetele de muncă scanate se regăseşte la contul personal de asigurări sociale. Pentru a obţine această informaţie, este necesar să deţineţi semnătura electronică sau o parolă de acces la contul personal de asigurări sociale eliberată de către CNAS. La accesarea contului personal trebuie să aplicaţi bifa la compartimentul ”includerea istoriei relaţiilor de muncă”.

CNAS informează persoanele asigurate că la contul personal de asigurări sociale pot fi identificate date din carnetele de muncă doar pentru acele persoane care, au realizat activitate de muncă până la 1 ianuarie 1999 şi la etapa de scanare a carnetelor de muncă (perioada mai-decembrie 2018) nu erau beneficiari de pensie pentru limită de vârstă.

Persoanele care au întrunit condiţiile de scanare dar, identifică careva neclarităţi la datele din contul personal, se pot adresa cu o solicitare la CNAS la adresa de email secretariat@cnas.gov.md pentru a clarifica întrebările apărute.