Copiii ar putea dobândi numele ambilor părinți format prin conexare. Inițiativa este prevăzută într-un proiect de modificare a Codului Familiei și vizează art. 55, alin. (2) din document.

În prezent, articolul supus modificării prevede că, copilul dobîndeşte numele de familie al părinţilor săi, iar dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele de familie al tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.

Inițiativa prevede completarea articolului cu textul ”sau numele ambilor părinți format prin conexare”.

Autorul inițiativei menționează că, în situația în care părinții poartă nume de familie diferite, modificările îi vor scuti de problema alegerii numelui de familie cu care urmează a fi individualizați copiii în societate și vor asigura dreptul copilului de a purta numele de familie al ambilor părinți.

În prezent, Codul Familiei reglementează posibilitatea conexării numelor de familie a soților la încheierea căsătoriei. Astfel, soţii, la dorinţă, îşi aleg numele de familie al unuia dintre ei sau cel format prin conexarea numelor ambilor drept nume de familie comun ori fiecare dintre ei îşi păstrează numele de familie pe care l-a purtat până la căsătorie, ori conexează numele de familie al celuilalt soţ la numele de familie propriu.

Conexarea numelor de familie nu se admite cînd cel puţin unul dintre ele este dublu.