O inițiativă legislativă care prevede mai multe modificări la Legea taxei de stat și Legea cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale a fost înregistrată în această săptămână în Parlament.

Documentul prevede scutirea de la plata taxei de stat pentru autentificarea testamentelor și eliberarea certificatului de moștenitor a pensionarilor și invalizilor.

De asemenea, inițiativa prevede ca din Legea cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale să fie exclusă sintagma ”din sate (comună)” din norma potrivit căreia ”la eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate (comune), cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat”. Autori propun ca aceste facilități să fie aplicate pentru toate bunurile imobile.

Un alt amendament propus are drept scop aplicarea reducerilorde 50% la plata serviciilor notariale pentru eliberarea certificatelor de moștenire pentru moștenitorii e graul I și soții supraviețuitori.

În prezent, această reducere este prevăzută pentru moştenitorii ”pensionar, invalid de gradul I sau de gradul II” și atunci când moştenitorul locuinţei a locuit în ea cel puţin un an până la data decesului celui care a lăsat moştenirea şi continuă să locuiască acolo.