Inițiativele civice (petițiile) care pe parcursul a două luni de la înregistare vor acumula peste 10 mii de semnături vor fi supuse audierilor publice de către comisiile permanente de profil, iar apoi înaintate Biroului permanent pentru a fi incluse în Ordinea de zi a plenului Parlamentului.

Propunerea se regăsețte într-un proiect de modificare a Regulamentului Parlamentului, înregistrat în Legislativ.

Potrivit documentului, Regulamentul Legislativului va fi completat cu un nou capitol - 91, care va reglementa procedura înaintării inițiativelor civice și cooperării dintre Parlament și societatea civilă.

Pentru ca mecanismul să funcționeze, Biroul Permanent va trebui să aprobe un regulament de funcționare a acestuia care să prevadă cerințele care trebuie respectate pentru ca inițiativa civică să ajungă pe masa deputaților.

Deputații au înregistrat acest proiect, motivând că în prezent, petițiile online nu au nicio finalitate și nici acțiuni din partea factorilor de decizie care să ducă la rezolvarea problemelor enunțate în petiții.

Înn prezent, Codul administrativ nu prevede semnarea colectivă a inițiativelor de importanță majoră, în contextul în care, există importante diferențe de impact între o petiție transmisă de o singură persoană și o inițiativă semnată de câteva zeci de mii de oameni.

Autorii consideră că mecanismul propus va responsabiliza organele elective, în special Parlamentul, și va oferi un impact public mai mare problemelor.

Deputații au menționat despre existența unor proiecte similare de petiționare colectivă în țări ca Marea Britanie, Letonia sau Estonia.