Institutul Național al Justiției (INJ) a anunțat că prelungește perioada de depunere a documentelor pentru admiterea la instruirea iniţială, în perioada octombrie 2019 – aprilie 2021, a viitorilor judecători și procurori.

Potrivit calendarului de desfășurare a concursului, publicat pe site-ul instituției, documentele pot fi depuse până în data de 23 august. Amintim că, perioada de admitere a fost deschisă în data de 1 iulie și trebuia să se încheie vineri, 2 august. La concurs au fost scoase 20 de locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online pe pagina web a Institutului. Persoanele care întâmpină dificultăți, pot suna la numărul de telefon 076 076 684.

La concursul de admitere se pot înscrie persoanele care întrunesc următoarele condiții:

  • deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
  • are diplomă de magistru/master în drept;
  • nu are antecedente penale;
  • se bucură de o reputație ireproșabilă;
  • cunoaște limba română;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
  • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013 (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Totodată, persoanele care solicită admiterea la INJ pentru a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin doi ani în profesii de specialitate juridică.