Activitatea notarilor privind înregistrarea bunurilor imobile ar putea fi adus în corelare cu prevederile Codului civil. Protrivit unui proiect elaborat de Ministerul Justiției și transmis Guvernului, se propune abrogarea art. 50 alin (1) al Legii privind procedura notarială.

Norma stabilește că: imediat după autentificarea actului juridic, contractului sau după eliberarea certificatului notarial referitor la un drept susceptibil de înregistrare în registrul bunurilor imobile, până la îndeplinirea altor proceduri notariale, dar nu mai târziu de sfîrșitul zilei sale de muncă, conform programului de lucru, notarul va efectua, prin aplicarea semnăturii electronice, înregistrarea provizorie a actului juridic sau certificatului notarial în registrul bunurilor imobile. Înregistrarea provizorie în registrul bunurilor imobile se va efectua doar dacă bunurile și drepturile asupra acestora, care fac obiectul actului de dispoziție sau certificatului notarial, au fost supuse înregistrării de stat.

Potrivit autorităților, modificarea este necesară deoarece, în prezent, este imposibil de aplicat această prevedere din motivul necorelării cu prevederile Codului civil, dar și din lipsa condiţiilor tehnice de accesare a registrelor pentru efectuarea înregistrării de către notari, precum şi lipsa registrului electronic a bunurilor imobile.

În document se mai menționează că lipsa condiţiilor tehnice de accesare a registrelor pentru efectuarea înregistrării de către notari, precum şi lipsa registrului electronic a bunurilor imobile impune modificarea modalităţii de executare a prevederilor legii. Modificarea se impune pentru a asigura o funcţionalitate deplină a mecanismelor electronice în procedura notarială şi apărarea corespunzătoare a drepturilor şi intereselor solicitanţilor actelor notariale. În esenţă, proiectul are drept scop abordarea clară şi exactă a unor norme, precum şi excluderea neclarităţilor la formularea noţiunilor de bază.