Guvernul țării a stabilit șase acțiuni prioritare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală pentru perioada 2019-2020.

Potrivit Planului de acțiuni publicat pentru consultări publice, în următorul an autoritățile își propun să modifice Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe în vederea transpunerii Directivei 2014/26/UE, dar și alte acte din domeniul proprietății intelectuale.

Ar putea fi supusă modificărilor și Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legea nr. privind protecția mărcilor, în vederea oferirii oportunității înregistrării mărcilor și desenelor/modelelor industriale în regim accelerat și obținerii certificatelor de înregistrare a acestor obiecte de proprietate intelectuală în termen de 15 zile lucrătoare.

În Legea privind protecția invențiilor, autoritățile vor să introducă facilitățile oferite prin Acordul TRIPs. Mai exact, se propune acordarea licențelor obligatorii de către instanța de judecată la cererea persoanelor/autorităților vizate sau de către autoritatea competentă desemnată conform legislației în vigoare; reducerea termenului de examinare de fond a cererii din cadrul procedurilor de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI de la 18 la 12 luni.

Și Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate ar putea fi ajustată, în vederea soluționării impedimentelor în calea asigurării funcționalității sistemului de protecției a IG, DO, STG în RM.

De asemenea, autoritățile își propun să elaboreze și aprobe o Metodologie de calculare a tarifelor pentru serviciile cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale și a Nomenclatorului serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor protecției intelectuale.

Ultima acțiune stabilită de Guvern prevede instituirea unei Platforme informaționale în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală.