Înregistrarea mărcilor și desenelor/modelelor industriale va putea fi făcută în termeni mai restrânși. Autoritățile preconizează stabilirea procedurii de înregistrare a acestor obiecte de proprietate industrială în regim accelerat. Astfel, atât Legea nr. 38/2008, cât și Legea nr. 161/2007 urmează să fie completate cu norme care să reglementeze condițiile juridice și modul de aplicare și de desfășurare a acestui regim de înregistrare.

Esența fundamentală a regimului accelerat constă în examinarea cererilor de înregistrare, înregistrarea mărcilor și desenelor/modelelor industriale, și eliberarea titlurilor de protecție în 15 zile lucrătoare dar nu în 12 luni așa cum prevede procedura în mod obișnuit.

Astfel, solicitantul va putea cere înregistrarea mărcii sau a desenului/modelului industrial în regim accelerat odată cu depunerea cererilor de înregistrare a acestor obiecte de proprietate industrială sau în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii acestora.

În cazul în care solicitarea înregistrării mărcii sau a desenului/modelului industrial în regim accelerat se va considera depusă, AGEPI, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării înregistrării în regim accelerat, va examina respectarea condiţiilor de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau a desenului/modelului industrial stabilite conform normelor existente ce reglementează regimul de înregistrare existent.

Astfel, în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii sau a desenului/modelului industrial va îndeplini condițiile de depunere, AGEPI va atribui data de depozit și va efectua examinarea de fond a cererii de înregistrare în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii sau a desenului/modelului industrial în termen de 7 zile lucrătoare din data expirării perioadei menţionate mai sus (3 zile lucrătoare de la data solicitării înregistrării mărcii sau desenului/modelului industrial).

În cazul în care se va constata că sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrarea mărcii, după caz, a desenului/modelului industrial, AGEPI va înregistra respectivul obiect de proprietate industrială și va elibera titularului certificatul de înregistrare, în termen de 3 zile lucrătoare după adoptarea deciziei (în cazul mărcii) sau a hotărârii (în cazul desenului/modelului industrial).

Prelungirea termenelor pentru executarea unui act de procedură, precum și repunerea în termenele omise nu se vor admite în cazul aplicării procedurii de înregistrare a mărcii, după caz, a desenului/modelului industrial, în regim accelerat.

Autorii inițiativei susțin că regimul accelerat nu implică publicarea cererilor, procedura de observații și opoziții, terții urmând să își exprime punctul de vedere conform mecanismului de anulare a înregistrării mărcii sau desenului/modelului industrial în regim accelerat în cadrul Comisiei de contestații, în cazul în care revendică careva drepturi anterioare.