La începutul acestui an toate societățile pe acțiuni urmau să aducă statutele lor în conformitate cu art.2 din Legea nr.18 din 20.02.2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997.

Agenția Servicii Publice (ASP) susține că de la demararea acestui proces a constat că societățile pe acțiuni, care solicită acest serviciu, intenționează să depună cererea de înregistrare a modificărilor/statutelor în redacție nouă fără anexarea tuturor documentelor stabilite în acest sens de legislația în vigoare.

Asta în condițiile în care în conformitate cu art.16 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică este obligată să depună la organul înregistrării de stat documentele enumerate în art.17 din Legea nr.220/2007 (http://www.asp.gov.md/ro/persoane-juridice, http://www.e-services.md/?q=ro/content/descarca-formulare). Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare.