Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că pentru înregistrarea cu statut de șomer, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să întrunească cumulativ condițiile prevăzute la art.20 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și anume:

  • au vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie, conform legislației în vigoare, cu excepția cazului în care persoana exercită dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate și i se recomandă încadrarea în câmpul muncii în baza programului individual de reabilitare şi incluziune socială;
  • sunt apte pentru prestarea unei munci;
  • nu au loc de muncă;
  • nu studiază la o formă de învățământ cu frecvență;
  • caută activ un loc de muncă atât individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritoriale și sunt disponibile să înceapă activitatea de muncă.

Mai mult, Agenția solicită ca cererile, declarația și copiile actelor să fie expediate doar la o adresă electronică. Adresele, e-mail-urile și lista numerelor de telefon pot fi găsite aici. Pentru mai multe informații contactați telefonic subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau Centrul de apel al Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la tel: 0 8000 1000, de luni până vineri, orele 07:30-16:00.Agenția informează că pentru minimizarea riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus, accesul la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este restricționat.

La fel, Agenția precizează, că potrivit explicațiilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, persoanele care desfășoară o activitate de antreprenoriat (titulari ai patentei de întreprinzător, persoane înregistrate în calitate de asociat sau administrator, fondatori ai asociației obștești, fondatori ai gospodăriei țărănești) nu pot fi înregistrate cu statut de șomer, deoarece activitatea pe care o practică este asimilată activității desfășurate în cadrul unui loc de muncă.

În conformitate cu prevederile Procedurii de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a șomerilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018, subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă care recepționează actele persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă pentru înregistrarea cu statut de șomer verifică în baza conexiunilor intersistemice cu sistemele informaționale ale altor instituții întrunirea condițiilor de acordare a statutului de șomer, inclusiv dacă persoana este titular al patentei de întreprinzător sau este înregistrat în calitate de asociat sau administrator.

Pentru înregistrare cu statut de șomer persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care întrunesc condițiile enumerate mai sus urmează să expedieze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își au domiciliul sau reședința (conform actelor de identitate):

Copiile cererilor și declarației semnate și copiile actelor urmează a fi expediate în mod obligatoriu la distanță prin poștă sau în format electronic (prin e-mail).