Organizația Internațională a Muncii (OIM), împreună cu Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) au organizat un atelier de lucru cu privire la lansarea unei platforme digitale, care va fi disponibilă în timpul apropiat. Aceasta va facilita activitatea inspectorilor de muncă din Republica Moldova în monitorizarea accidentelor de muncă și a petițiilor parvenite de la persoane.

Potrivit informațiilor prezentate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, platforma este formată din patru componente de bază: platformă de raportare a accidentelor de muncă; platformă de gestionare a plângerilor; platformă de E-learning; platformă a cunoștințelor.

Platforma stabilește persoanele implicate în procedura de cercetare, etapele cercetării, mecanismul de raportare a accidentelor de muncă, gestionarea rapoartelor statistice și, în același timp, oferă posibilități de organizare a unor activități de instruire a inspectorilor de muncă.

De asemenea, platforma conține un modul prin intermediul căruia persoana poate informa Inspectoratul despre producerea unui accident de muncă și conține un modul de transmitere a petițiilor, care pot fi expediate atât individual sau colectiv, cât și anonim.

De la începutul anului până la mijlocul lunii noiembrie au fost comunicate Inspectoratului de Stat al Muncii 507 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii. Dacă luăm în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut se contată o creștere a accidentării la locul de muncă.