Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat judecătoriile Bălți și Ungheni în calitate de judecătorii-model pilot în cadrul Proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”. Decizia a fost publicată, recent, pe pagina web a instituției.

Instanțele model au fost desemnate în urma unui concurs în care s-au înscris șapte judecătorii. Selecția a fost făcută de o Comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Asociației Barourilor Americane pentru Supremația Legii (ABA ROLI) și ai Proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”.

Potrivit hotărârii CSM, Judecătoria Ungheni a manifestat interes sporit pentru implicarea în activitățile Proiectului, a prezentat o viziune clară în ceea ce privește perspectiva de dezvoltare, a confirmat disponibilitatea de resurse umane interesate de implementarea îmbunătățirilor și dispune de infrastructură corespunzătoare pentru a se putea califica ulterior drept judecătorie-model. La fel, a fost prezentată argumentarea detaliată a domeniilor care necesită îmbunătățire și acestea corespunzând obiectivelor de asistență ale Proiectului.

In același timp, Judecătoria Bălți a confirmat interesul de a deveni judecătorie-model și a demonstrat prin actele prezentate capacitatea de a realiza și a se implica cu succes în activități extrajudiciare, orientate spre creșterea performanței și sporirea încrederii publicului în justiție, are o viziune clară privind perspectivele de dezvoltare, a exprimat dorința întregului corp de funcționari și judecători de a se implica în activitățile Proiectului și a argumentat temeinic necesitatea asistenței externe în vederea îmbunătățirii performanței instanței.