Avocatul Poporului a solicitat Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului și Comisarului Consiliului Europei pentru drepturile omului să-i susțină demersurile  pe lângă autoritățile moldovenești pentru a le determina să sisteze procesul de instituire a funcției de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor în cadrul Oficiului Avocatului Poporului până la expertizarea internațională a acestui proiect de lege. Ombudsmanul consideră că adoptarea proiectului de lege cu privire la instituirea funcției de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor constituie o amenințare la adra independenței și funcționalității oficiului Avocatului Poporului.

Proiectul de lege cu privire la instituirea Ombudsmanului pentru drepturile antreprenorilor a fost discutat și aprobat la 18 noiembrie în Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități și inclus pe agenda ședinței plenare, în pofida adresării Avocatului Poporului către președintele Parlamentului și comisiile permanente cu solicitarea de a amâna examinarea acestui document în Legislativ până la obținerea avizării acestuia din partea organizațiilor internaționale de profil.

Avocatul Poporului se arată nedumerit și indignat de modul insistent în care este promovat documentul, menționând despre ignorarea procedurilor legale de adoptare a actelor legislative și fără înștiințarea și consultarea instituției. Mihail Cotorobai își exprimă speranța că la etapa examinării în Parlament, punctul său de vedere va fi luat totuși în calcul. Pentru argumentarea  poziției sale, Avocatul Poporului a solicitat avizul  pe marginea  proiectului de lege menționat de la mai multe organizații internaționale din perspectiva corespunderii funcției de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor mandatului Oficiului Avocatului Poporului, în calitate de  Instituție Națională pentru Drepturile Omului (INDO), acreditată conform Principiilor de la Paris.

În opinia Avocatului Poporului, atribuțiile și rolul Avocatului Poporului pentru drepturile antreprenorilor vin în disonanță cu standardele de activitate ale  unei INDO, conform Principiilor de la Paris, deoarece  mandatul acesteia pe domeniul business și drepturile omului constă în protecția drepturilor omului de abuzurile entităților de business, în timp ce autorii proiectului de lege văd mandatul și misiunea de bază ale Avocatului Poporului pentru drepturile antreprenorilor în apărarea intereselor  economice ale reprezentanților mediului de afaceri.

”Graba cu care acest proiect de lege a ajuns să fie examinat în Parlament este cu atât mai neînțeleasă cu  cât un alt proiect de lege, de modificare a Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului, în corespundere cu  recomandările Comisiei de la Veneția din anul 2015, se află în proces de elaborate  deja de peste 3 ani”, menționează instituția.

Anterior, Avocatul Poporului i-a solicitat prim-ministrului să retragă inițiativa privind instituirea funcției de Avocat al Poporului pentru drepturile  antreprenorilor în cadrul OAP, accentuând că adoptarea proiectului de lege în formula propusă va avea consecințe nefaste pentru INDO-ul din Republica Moldova, deoarece contravin cu atribuțiile unei INDO.

Prin urmare, Ombudsman-ul s-a adresat Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle BACHELET, și Comisarului  CoE pentru drepturile omului, Dunja MIJATOVIĆ, cu solicitarea de a  susține  demersurile Avocatului Poporului către autoritățile moldovenești pentru a le determina să sisteze procesul de instituire a funcției de Avocat al Poporului pentru antreprenoriat în cadrul Instituției Ombudsmanului  până la expertizarea internațională a acestuia.