Republica Moldova ar putea adera Convenția ONU privind acordurile internaționale de reglementare ca rezultat al medierii. O decizie în acest sens urmează să fie luată până la sfârșitul anului 2024, după efectuarea unui studiu de fezabilitate în acest sens. Acțiunea este inclusă în proiectul Strategieie pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024.

Totodată, autoritățile vor va până la sfârșitul anului 2022 să promoveze modificările legislative necesare pentru a exclude instituția medierii judiciare obligatorii. În schimb, va fi examinată oportunitatea instituirii obligativității examinării unor categorii de litigii în procedura medierii până la etapa adresării în instanța de judecată.

La fel, va fi făcută o evaluare a mecanismului de funcționare a medierii în materie penală și de achitare din contul statului a serviciilor de mediere, dar și îmbunătățite mecanismele de executare a tranzacțiilor prin care părţile consimt asupra soluţionării amiabile a litigiului.

O altă măsură de consolidare a instituției medierii prevede fortificarea medierii în cauzele cu implicarea minorilor în conflict cu legea. În acest sens va fi elaborat un mecanism de conlucrare a organelor procuraturii cu mediatorii pe cauzele cu implicarea minorilor și vor fi promovate bunele practici în domeniu.

Proiectul strategiei mai prevede evaluarea cadrului normativ în materie de arbitraj pentru identificarea deficiențelor care generează practici neuniforme și, nemijlocit, modificarea unor norme.

În același timp, autoritățile planifice să organizeze campanii de informare şi diseminare a informaţiilor privind mecanismele alternative de soluţionare a disputelor.