Standardul anti-mită – ISO 37001, urmează să fie implementat în cadrul organelor de control și celor care emit acte permisive. Un anunț în acest sens a fost făcut de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru.

Potrivit autorităților, standardul are scopul de a preveni, detecta și a combate eventualele cazuri de corupție în cadrul structurilor de stat. Conceptul și planul de acțiuni pentru implementarea standardului vor fi elaborate de un expert în cadrul proiectului ”Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Măsura vine în suportul Grupului de lucru privind Implementarea standardelor anti-mită ISO 37001, creat prin decizia Prim-ministrului și este monitorizată de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, care asigură și secretariatului Grupului de lucru.

Standardul urmează să fie implementat în conformitate cu prevederile Planului de Acțiuni ai Guvernului, fiind coordonat de Grupul de lucru creat în acest sens. Grupul de lucru este prezidat de Secretarul general adjunct al Guvernului și asistat de Secretariatul Consiliului Economic.

După implementare, organele vizate vor fi certificate pentru corespunderea rigorilor standardului anti-mită de către experți independenți acreditați, care vor verifica ulterior periodic conformarea în vederea păstrării valabilității certificatului.