Institutul Național al Justiției a lansat înregistrarea la două cursuri de instruire online: Psihologie judiciară și Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive.

Cursul Psihologie judiciară va dura 30 de ore și este destinat pentru 30 de asistenți judiciari, șefi de secretariate ale instanțelor judecătorești, grefieri, consultanți ai procurorilor. 

Descrierea generală a cursului: Psihologia judiciară, ca ştiinţă şi practică, asigură studiul şi analiza complexă a comportamentelor umane implicate într-un proces judiciar (omul într-o ipostază specială). De asemenea, disciplina nominalizată oferă cursanților posibilitatea de a studia caracteristicile psihosociale ale participanţilor la acţiunea judiciară, modul în care aceste caracteristici apar şi se manifestă în condiţiile concrete şi speciale ale interacţiunii lor în cele trei faze: faza pre-infracţională, infracţională propriu-zisă şi post-infracţională.

Cel de-al doilea curs de instruire, Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive va avea o durată de 24 de ore. Acesta este organizat pentru 30 de judecători, asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor, procurori, consultanți ai procurorului, formatori INJ, colaboratori INJ.

Descrierea generală a cursului: Scopul cursului este de a prezenta sau dezvolta cunoștințele despre cadrul juridic european și universal al drepturilor omului privind interzicerea relelor tratamente. Cursul se concentrează asupra aplicării legii, justiției penale și domeniilor conexe și este conceput pentru a permite să fie înțelese și să fie puse în practică:

  • aspecte privind constituirea și interacțiunea elementelor definitorii privind interzicerea relelor tratamente și domeniul de aplicare al acestora;
  • standardele conexe, orientate spre individ, privind tratamentul aplicat persoanelor lipsite de libertate și utilizarea forței și a mijloacelor speciale în contextul coercitiv;
  • garanțiile procedurale și organizaționale împotriva relelor tratamente;
  • criteriile de investigare eficace, alte cerințe din cadrul procedural și esența globală a obligaţiei de a combate impunitatea în cazul relelor tratamente;
  • componentele principale ale relelor tratamente în contextul altor drepturi ale omului și în alte situaţii.

Cursul răspunde responsabilităților și contribuțiilor așteptate ale profesioniștilor din domeniul juridic și din alte domenii și își propune să le îmbunătățească competențele practice relevante în combaterea relelor tratamente.

Pentru ambele cursuri, perioada de înscriere expiră în data de 4 iulie, iar nemijlocit instruirile vor fi desfășurate până la începutul lunii august.