Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat organizarea mai multor seminare de instruire privind noile reguli de calculare și achitare a indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă. Instruirea se va face atât în limba română, cât și în limba rusă.

Astfel, pentru vorbitorii de limba română seminarele vor avea loc în data de 18 și 25 iunie, pentru persoanele care utilizează limba rusă, în data de 20 și 27 iunie. Toate instruirile vor avea loc în incinta oficiului CNAS din municipiul Chișinău, etajul 1, biroul 117, începând cu ora 10.00. Pentru a putea participa la seminarele de instruire, trebuie să vă înregistrați prealabil la numărul de telefon 022 257 645.

Amintim că, din 1 iulie urmează să fie aplicate modificările adoptate la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Și anume, intervin schimbări în modul de declarare a perioadelor de muncă şi perioadelor de incapacitate temporară de muncă.

Mai exact, începând cu 1 iulie, angajatorul va calcula şi achita angajatului suma indemnizaţiei pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă în cazul foilor de boală obişnuite. Indemnizaţiile pentru cazurile de boală obişnuite începând cu ziua a şasea, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi alte tipuri de indemnizaţii în caz de tuberculoză, SIDA sau maladie oncologică se vor calcula şi achita de către CNAS direct beneficiarului, persoană asigurată care întruneşte condiţiile de acordare a indemnizaţiei.